Co Vás čeká

Tak záleží hlavně na tom, kolik je vám právě let, kde pracujete, jaký máte plat, či mzdu, jak máte velkou rodinu, kolik šetříte, jak si udržujete zdraví a tak všelijak podobně. To jsou ty nejzákladnější parametry, které budou ovlivňovat váš život v době, kdy již nebudete chodit pravidelně do zaměstnání. Neboli v době vašeho odchodu do důchodu a poté penze. Někoho čeká zasloužený odpočinek v klidu a pohodě, jiného totéž, ale nezaslouženě a zbytek čekají jen problémy a bída. Někoho nezaslouženě, někoho ale i zaslouženě.

Omezený prostor

Tyto případy ovšem nebudeme sáhodlouze rozebírat, protože kapacita našeho tiskového prostoru je omezena a nelze s ní plýtvat na detailní analýzy všech možných aspektů lidského produktivního života, tím spíše, že aktivní účast konkrétní osoby v tomto procesu, jakkoliv může být sebeaktivnější, může nakonec být degradována a přijít zcela vniveč působením nejrůznějších nepředvídatelných okolností, ať už politického, sociálního, ekonomického, nebo i přírodního charakteru.