Druidové četli ze stromů

Druidové byli pohanští mágové, léčitelé i učitelé. Své rodové příslušníky provázeli celý život, ve chvílích narození i smrti. Jejich charakter, osud i povahu, včetně pravděpodobnosti různých nemocí, byli schopní rozlišit podle příslušnosti k jednotlivým stromům, který určoval keltský horoskop. Každému stromu příslušely vlastnosti, dobré i špatné věci, stejně jako lidem v období daného stromu narozeným.

Posvátné stromy

Naši předkové byli vyznavači přírody. Svůj život řídili ročními obdobími a všemi zákonitostmi přírody. Uznávali rostliny jako léčivé, stromy jako základ žití. Vytvořili podle typu a charakterů stromoskop, který obsahoval všechny stromy a každý člověk měl přisouzeny vlastnosti podle svého období narození a tím daného listnáče či jehličnanu.